Condiționare a aerului

Condiționarea aerului – menținerea automată în încăperi închise a tuturor sau anumiți parametri a aerului (temperatura, umiditatea relativă, a purității, vitezei de circuilație a aerului) în scopul asigurării condițiilor meteorologice optimale pentru starea oamenilor, asigurării proceselor tehnologice, păstrarea integrității bunurilor.

Condiționarea aerului estre destinată pentru a crea sau menține condițiile atmosferice în parametrii admisibili sau optimali și este numit confortabil, iar pentru condițiile mediului cu cerințe tehnologice anumite - este numit tehnologic.

Condiționarea aerului se efectuiază cu ajutorul unui complex de soluții tehnice denumit sistema de condiționare a aerului (SCA). în componența SCA sunt incluse mijloace tehnice de pregătire, de agitare și ditribuție, pregătire a aerului rece, și un șir de mijloace tehnice de aprovizionare cu frig sau căldură, sisteme de automatizare, administrarea și controlul la distanță.

Compresoare pentru aparate de aer condiționat

Compresoarele pentru sisteme de aer condiționat sunt caracterizate prin capacitatea de a lucra cu temperaturi înalte de fierbere a refrigeranților.

Componente

Данный раздел посвящен ком-понентам автоматики, электричес-ким и линейным компонентам, необходимым для ремонта и вос-становления сплит-ситем и других СКВ.

Chillere MTA/Italia

Чиллер - это полнофункциональ-ная холодильная машина, пре-дназначенная для охлаждения во-ды или незамерзающих раство-ров, используемых в техноло-гических процессах и в СКВ.