Freon R290

Aparține grupului de HFC. Formula chimică C3H8 (propan). Potențialul de destrugure a stratului de ozon ODP=0, potențialul de încălzire globală GWP=3. Se caracterizeaza printr-un cost redus și nu este toxic. La utilizarea acestui agent frigorific nu apar probleme la alegerea materialerol din care se produc piesele compresorului, condensatorului și vaporizatorului. Propanul ușor se dizolva în uleiurile minerale. Punctul de fierbere la presiunea atmosferică este de -42,10C. Un avantaj al propanului este o temperatură scăzută la ieșirea di compresor. Cu toate acestea, propanul ca agent frigorific are două neajunsuri fundamentale. în primul rînd, are pericol sporit de incendiu, în al doilea rînd, mărimea compresorului trebuie să fie mai mare decît atunci cînd se utilizează capacitatea de răcire în agregatul de răcire R22 la aceiași productivitate de răcire.

Utilizarea

în instalațiile frigorifice industriale propanul se utilizeaza de mai mulți ani. în ultimii ani, tot mai mult și mai milt se sugerează folosirea propanul în instalații de transport de refrigerare. în Germania, în 1994 au fost produse mai mult de 1000 de frigidere de uz casnic pe propan, izobutan sau amestecuri ale acestora. Așa tip frigidere sunt fabricate în China, Brazilia, Argentina, India, Turcia și Cile. La estimarea creatorilor acestei tehnologii, factorul de refrigerare atunci când se utilizează hidrocarburi, este practic același (+(-)1%), la fel ca și la utilizarea  R12. Este nevoe doar de o mică schimbare în proiectarea compresorului. Se aplică același uleiuri minerale, aceeași izolație electrica, aceleași materiale de etanșare, tuburi cu același diametru, procedura de serviciu practic ne se schimba. Temperatura de refulare devine mai mică decât atunci când lucrează la R22 sau R502. Propanul poate fi umplut imediat, în cazul în care înainte a fost folosit agentul frigorific cu diminuare a stratului de ozon. Studiile au arătat că, în acest caz, se pierd 10% din capacitatea de răcire dacă anterior a fost folosit R22, și 15% când R502. Unii experți cred că acest declin ar putea fi evitate prin adăugarea de polipropilenă pentru propan. 

La implementarea instalațiilor frigorifice care funcționează pe propan, în spațiile publice trebuie respecte regulile de siguranță. în cazul depășirii normelor specificate de alimentare (mai mult de 2,5 kg R290), echipamentele frigorifice trebuie instalate în încăpere separată, special echipată, fapt care duce la creșterea costurilor. Propanul este utilizat și în pompele de căldură. în sistemul de pompe de căldură, masa propanului este cu puțin mai mult de 1 kg, echipamentul este situat într-o încăpere separată. Potrivit experților, este posibil controlul asupra riscului de incendiu.

De asemenea, propanul este utilizat ca combustibil, principalul component așa-numitul GPL, la fabricarea de monomeri pentru sinteza polipropilenei. Este materia primă pentru producția de solvenți. în industria alimentară propan este înregistrat ca aditiv alimentar E944 ca un propulsor.

Proprietăți fizice 

Formula chimică - C3H8

Masa moleculară - 44,1 g/mol

Temperatura normală de fierbere (p=101 psi) - -42,090C

Punctul de congelare (topire) - -187,60C

Densitate la 450C - 585,3 kg/m3

Potențialul de distrugere a stratului de ozon (ODP) - 0

Potențialul de încălzire globală (GWP) - 3

Temperatură de aprindere automată în aer (p=101 kPa) - 4660C

Formează amesticuri explozive cu aerul, la concentrația vaporilor: de la 2,1 pînă la 9,5%.