Freon

Freon (agenți frigorifici) - galogenoalkani, derivați floururați și clorurați ai hodrocarburilor saturate (în principal metan și etan). în plus în afară de atomii de fluor în moleculele de freon se conțin de obicei atomi de clor, mai rar - de brom. Există mai mult de 40 de CFC-uri diferite. Cele mai multe dintre ele sunt disponibile în comerț. CFC-urile sunt utilixate ca agenți de refrigerare în mașine frigorofice.

Freon R134a

Freon R134a - un gaz incolor. El este utilizat pentru a înlocui R12. Freon R134  nu este toxic și nu este inflamabil în toată gama de temperaturi de funcționare.

Freon R404А

Freon R404A - un gaz incolor, un amestec aproape-azeotrop de R125 / R143a / R134a. Temperatura de alunecare mai mică de 0,5 K. R404A - un substitut pentru R22 și R502.

Freon R407С

Freon R407C - amestec de zeotropic R32 / R125 / R134a (fracțiuni de masă ale componentelor cu 23/25/52%), cu o temperatură de alunecare aproximativ 7 K.

Freon R408А

Freon R408A - kvaziazeotrop amestec de HCFC R22 și HFC R143a și R125. Alunecarea de temperatură este de 0,6°С.

Freon R410A

Freon R410A - un amestec de R125 și R32, adîcă la scurgere practic nu-și schimba compoziția sa și, astfel, echipamentul poate fi alimentat adăugător.

Freon R507

Freonul R507 - este amestec azeotropului pentru înlocuirea R502 și R22 în sisteme de temperatură joasă veche și pentru alimentarea sistemelor noi cu uleiuri POE.

Freon R600a

Freonul R600a - izobutan. Are beneficii semnificative asupra mediului înconjurător în comparație cu R12 și R134a. Izobutanul este inflamabil, ușor se inflamează și este explozibil.

Freon R290

Freon R290 - propan. Aparține grupului HFC. Potențialul de distrugure a stratului de ozon ODP=0, potentialul de încălzire globală GWP=3. Se caracterizeaza printr-un cost redus si  nu este toxic.